Tag: Uttar Pradesh holidays

Check list of public holidays in Uttar Pradesh.

Uttar Pradesh (India) Public Holidays 2017

Check Uttar Pradesh Public Holidays, Bank Holidays and Restricted Holidays for the calendar year 2017. Check dates in 2017 for Jannayak Karpuri Thakur ka Janma Divas, Maharshi Kashyap avam Maharaj Guha Jayanti, Cheti Chand, Hazrat khavja Moinudeen Chishti Ajmeri Garib Navaj Rh ka Urs, Chandrashekhar Jayanti, Parshuram Jayanti, Maharana Pratap Jayanti, Jamat-Ul-Vida, Vishwakarma Jayanti and Agrasen Jayanti.

Uttar Pradesh (India) Public Holidays 2016

Check Uttar Pradesh Public Holidays, Restricted Holidays and Bank Holidays for the calendar year 2016. Check dates in 2016 for Jan Nayak Karpuri Thakur Janam Divas, Republic Day, Maha Shivratri, Holika Dahan, Holi, Good Friday, Maharishi Kashyap Avam Maharaja Nishad Raj Guha Jayanti, Cheti Chand Avkash, Dr. Baba Saheb Ambedkar’s Birthday and Hazrat Khwaja Moinuddin Chishti Garib Nawaz Ka Urs.